Debatt Klimatdebattens kärnfråga är inte klimatet utan världens ekonomiska system. FN:s företrädare Christiana Figueres sa nyligen: ”För första gången transformeras världens ekonomi avsiktligt”. Hon väntar sig ett bindande klimatavtal under den konferens som planeras till december i Paris. Det blir första steget mot: ”en total omgöring av världens ekonomiska system”, menar hon.

Det är således syftet med ”klimatförhandlingarna” som hållits på 20 stora konferenser med tiotusentals delegater plus journalister och observatörer. Förhandlingarna har gällt ländernas åtaganden att minska utsläppen av koldioxid och sätten för I-länderna att betala sin ”klimatskuld” till U-länderna. En ”Grön Fond” på 100 miljarder dollar om året skall bli början på ”omgöringen”.Inga klimatforskare som tvivlat på hypotesen om koldioxidens katastrofala uppvärmning har släppts in. När någon påmint om att ingen uppvärmning synts till de senaste 18 åren, har han blivit utkastad. Det hände senast i Lima före jul.

Utsläppen av koldioxid och det senaste seklets uppvärmning om trekvarts grad har varit bra för mänskligheten. Jorden har blivit grönare och skördarna större så att miljoner människor lyfts från fattigdom och svält. Det finns således ingen ”klimatskuld”. Den katastrofala uppvärmningen finns endast i IPCC:s datorer och det är med den FN motiverar omgöringen av världsekonomin.

Tjeckiske presidenten Václav Klaus har jämfört vad som nu sker med kommunismens planekonomi. Han ser samma idealism, som i namn av högre mål ger makthavarna rätt att offra medborgarnas egendom och frihet. Det egentliga målet är inte klimatet utan den nya världsordning som Figueres nu bekräftar. Då skall vi minnas att den sovjetiska planekonomin bringade olycka över en halv miljard människor.

Det inbillade klimathotet används för att skrämma oss till att offra vår frihet för en totalitär överstat. Ett alltmer korrupt FN med IPCC som sitt verktyg har utvecklats till att bli vår tids största vetenskapliga skandal. Det skall vi oroa oss för.