Debatt Ni har säkert sett dem. Påståendena om att vädret blir mer extremt, stormarna fler och värre, torka och översvämningar allt vanligare, att världen värms allt snabbare, samtidigt som havsytan stiger allt snabbare. Ingenting av detta är sant. Jag vet inte ens varför påståendena sprids. Görs det av okunnighet? Eller för att luras?

Vädret och klimatet påstås bli allt sämre för att människor släpper ut koldioxid och andra växthusgaser. Det är bara det att vädret och klimatet inte alls blir sämre. Den lilla uppvärmning vi har sett sedan 1850 har mest haft positiva effekter. Det är oklart om den ökande koldioxidhalten ännu har haft någon märkbar effekt på klimatet.

Däremot är det helt klart att den har bidragit till att världen har blivit grönare. Öknar krymper och skördarna av till exempel vete, ris och majs har mångdubblats sedan 1960. Inga data från verkligheten tyder på att det finns något klimathot.

Detta hot finns bara i datorernas klimatmodeller som inte klarar tester mot verkligheten. Ingenting tyder på att det skulle behövas några snabba och drastiska minskningar av koldioxidutsläppen. Det är hög tid att sluta med den ändlösa raden av klimatmöten.