Sedan Anders Borg blev finansminister har Sveriges statsskuld minskat och det finns ambitioner att halvera den. Det kan jämföras med president Obama som ökat USA:s statsskuld med över 10 procent sedan tillträdet. Nu närmar sig dessutom den amerikanska statsskulden svindlande 15 000 miljarder dollar. Om du spenderade en miljon dollar varje dag sedan Jesus födelse, skulle du till denna dag ändå inte ha gjort av med 1 000 miljarder dollar, enligt sajten www.wtfnoway.com. Det ger perspektiv på problemet. Om utvecklingen fortsätter i samma takt är USA det nya Grekland år 2015 med en statsskuld på 150 procent av BNP, enligt bedömare.

Senast den 2 augusti måste USA presentera sin handlingsplan för skuldtaket, men Obama har inte lyckats bli den enande president som han hoppades på. Tvärtom riktas kritik. Nu visar det sig dessutom att Obama varken har stöd från sitt eget parti eller från Republikanerna att höja skatterna, trots att han konsekvent vägrat en lösning utan skattehöjningar. Skuldfrågan på andra sidan Atlanten kommer att bli dramatisk kommande veckor. I Sverige är det en icke-fråga. Tacka bland annat Anders Borg för det.