När integrationsminister Erik Ullenhag meddelar att Diskrimineringsombudsmannen, DO, ska flytta till Tensta eller Rinkeby är läget annorlunda. Utlokaliseringen görs för att de är stadsdelar med ett utbrett utanförskap. Arbetslösheten är hög, skolresultaten är dåliga och många är beroende av försörjningsstöd.

Det tar mindre än 20 minuter att åka tunnelbana från centrala Stockholm till stadsdelarna Tensta och Rinkeby. Vid tidigare utlokaliseringar har många av myndigheternas anställda sagt upp sig för att de inte kunnat flytta sin familj till en annan del av landet. Så lär det inte bli när DO flyttar. Det är bra för kontinuiteten vid myndigheten, men innebär också att utlokaliseringen inte ger några konkreta jobb till Tensta eller Rinkeby.

Ullenhag motiverar i stället flytten med att den skapar behov av servicetjänster som lunchrestauranger i området, vilket kan generera nya arbetstillfällen. Precis som med nystartszonerna visar Ullenhag här en märklig fixering vid att människor – åtminstone i utsatta områden – måste arbeta där de bor. Om det tar 20 minuter med tunnelbana från centrala Stockholm till Tensta och Rinkeby går det lika snabbt åt andra hållet. Den som bor i Tensta eller Rinkeby har alltså tillgång till en helt annan arbetsmarknad än den som bor i Östersund, Karlstad eller Visby.

Ullenhags andra argument för att flytta DO är att ”det har ett viktigt signalvärde” att statliga institutioner finns närvarande där människor upplever sig som längst från samhället. Det har han nog rätt i, men för signalvärdets skull hade det varit bättre att flytta en annan myndighet än just DO. Skolverket, Arbetsförmedlingens huvudkontor, Ungdomsstyrelsen – nästan vilken myndighet som helst som hade flyttats till Tensta/Rinkeby hade haft ett bättre signalvärde än DO.

I sin debattartikel Dagens Nyheter 10 juni upprepar Ullenhag det han har sagt och skrivit många gånger – att regeringens integrationspolitik ”bryter med en tidigare omhändertagandementalitet”. Rimmar det verkligen med att flytta just DO till Tensta/Rinkeby, när det finns nästan 400 myndigheter att välja mellan? Riskerar inte flytten tvärtom att signalera till invånarna i Tensta/Rinkeby att ”ni är diskriminerade, så nu kommer vi och tar hand om er”?

Utanförskapet i vissa stadsdelar är ett stort problem som måste tas på allvar. Att flytta myndigheter riskerar dock att bli verkningslös symbolpolitik, och att flytta just DO riskerar att skicka helt andra signaler än de avsedda.

Dessutom är det underligt att Ullenhag inte nämner det argument för att flytta ut myndigheter från Stockholms innerstad som borde intressera skattebetalare i hela landet: Lokalhyrorna är sannolikt lägre i Tensta/Rinkeby, och på alla andra platser i Sverige, än de är i centrala Stockholm.