Debatt Göran Nilsson (FP) hävdar i VT den 2/3 att jag sticker i huvudet i sanden och gömmer mig för verkligheten. Det stämmer inte.

Det är i sammanhanget högst oklart om Nilsson i sitt debattinlägg uttalar sig som läkare med näringsambitioner eller som politiker, men oavsett vilket är det han som inte ser hur verkligheten är ställd.

I landstinget i Kalmar län finns primärvård i såväl offentlig som privat regi. I dag har elva privata vårdgivare avtal med landstinget inom Hälsoval. Etableringsfriheten gäller inom hela landstinget, vill man så kan man teckna avtal – även i Överum. Jämlikhet råder. Och vi inom den rödgröna majoriteten välkomnar de privata vårdgivarna, de bidrar i allra högsta grad till att vi kan ha en vård av hög kvalitet i länet!

Varför Nilsson (politiker eller läkare?) upplever ett motstånd mot den fria etableringsrätten inom landstinget, och till och med hävdar ”brott mot konkurrensneutraliteten”, är svårt att förstå när andra kan och lyckas etablera bra privat vård inom landstinget.

Däremot kan jag hålla med om att primärvården behöver mer pengar. En utökning av ramen jämfört med idag är nödvändig, och det är den fråga inför kommande budgetarbete som står högst upp i min agenda.

Och det, Göran Nilsson, kan vi arbetar tillsammans för, då vi förhoppningsvis ses på nästa möte med Delegationen för primärvård och folktandvård!