Debatt I länet är det bara Kalmar kommun som uppger att man ställer etiska och sociala krav i sin upphandling, visar en ny undersökning från Sveriges Stenindustriförbund. Kravlöshet gynnar oseriösa stenföretag som kan erbjuda lägsta pris, eftersom de inte investerar i livsviktig skyddsutrustning.

Sveriges Stenindustriförbund har frågat landets kommuner om de ställer etiska och sociala krav när de upphandlar natursten. Trots påminnelser besvarade endast fem av Kalmar läns 12 kommuner den senaste enkäten.

Vi som representerar ansvarstagande stenföretag vill att alla kommuner ska ställa krav på den sten de upphandlar. Kommuner som inte ställer krav gynnar oseriösa stenföretag, som struntar i livsviktig skyddsutrustning och konventioner om grundläggande rättigheter i arbetslivet. Stenarbetare som drabbas av stendammslunga betalar mellanskillnaden.

Varje år upphandlar kommunerna natursten för hundratals miljoner kronor. Kommunerna är stora upphandlare av exempelvis kantsten, gatsten och hällar. De har köparens makt och med rätt krav kan de göra omedelbar skillnad ”på golvet”.

Endast 47,8 procent av de 113 kommuner som besvarade vår enkät har infört eller diskuterat att införa någon av krav vid upphandlingen. 2011 var motsvarande siffra 36,5 procent. Utvecklingen går i rätt riktning, men alltför långsamt. Vårt nyårslöfte är att göra vad vi kan för att fler kommuner ska ställa krav på importerad natursten.

Etiska och sociala krav kan låta abstrakt, men det handlar om krav på högst konkreta saker som rätt skydd och utsugsutrustning. Med krav och kontroller av arbetsmiljön räddar man stenarbetares hälsa och liv. Samarbetar man kring uppföljningen på plats, i exempelvis Kina, och delar på kostnaderna blir de nödvändiga kontrollerna inte dyra för den enskilda kommunen.

Kommuner som inte ställer etiska och sociala krav – och följer upp dem – tar inte sitt ansvar. Vi hjälper gärna kommunernas inköpschefer att bli bättre på att upphandla juste natursten!