Vill kommunens styrande utplåna vårt kulturliv genom att sälja ut kulturbyggnader, lägga ner både viss biblioteksverksamhet och kulturnämnd? Eller hur ska man tolka Harald Hjalmarssons (M) och Tomas Kronståhls (S) gemensamma budgetförslag? De säger att de tagit åt sig av revisorernas kritik och till följd därav läggs kultur- och fritidsnämnden ner vid årsskiftet!

Men var det inte så att kommunens revisorer var nöjda med hur kultur- och fritidsnämnden skött sin ekonomi? Enligt vad Hans Ellervik säger, har nämnden en budget som får disponera 4 procent av den kommunala på cirka 73 miljoner kronor. Pengar som har förvaltats på bästa tänkbara sätt och som verkligen borde få förvaltas i en egen nämnd även i fortsättningen.

I stället borde kulturverksamheter i kommunen få en större satsning för att, som exempel, se till att Psykiatriska museet ska kunna fortsätta sin verksamhet. Ett museum som berättar en del av vår historia, en sjukvårdshistoria som inte får falla i glömska.

Och vem ser till att Båtsmansgränden får leva vidare och berätta om båtsmän och livet i Västervik för tre hundra år sedan? Båtsmansstugorna har i år renoverats, målats och putsats upp av kommunens bostadsbolag. Vilket givetvis är deras skyldighet, att vårda vårt kulturarv.

Gränden med café, kuriosabutik och uthyrning av stugor har under 35 år skötts av familjen Ackrell. Arrendekostnaderna har ökat i takt med att stugorna renoverats. Men att stugorna kommer att utbjudas till försäljning har nog aldrig funnits i tankevärlden hos familjen Ackrell, eller någon av kommunens invånare.

Enligt Bostadsbolagets vd Sven Åke Lindberg, borde man kunna få bortåt 15 miljoner kronor för detta objekt. 15 miljoner för ett kulturarv? Kan man överhuvudtaget sälja ett kulturarv? "Ja", säger Örjan Molander, bebyggelseantikvarie och chef för Länsmuseet.

Båtsmansgränd är, på grund av sitt höga kulturhistoriska värde, förklarat som byggnadsminne. Det kan visserligen säljas men stugorna får varken rivas, förändras eller flyttas. Så varför sälja när de nu har en arrendator i form av Sanna Ackrell som verkligen vårdar och låter vårt finaste kulturarv leva.

Nej - låt inte kulturlivet bli hela kommunens lilla spargris, utan låt oss ha ett rikt kulturliv med både bibliotek, kulturbyggnader och en aktiv kulturnämnd.

Art is long, life is short!