Debatt Torgny Kindh skrev nyligen i VT att "fordonsgas en återvändsgränd" och menar att nyttan inte motiverar de höga kostnaderna.

Anders Mathiasson VD Energigas Sverige går i svaromål. Men han bemöter inte Kindhs kritik.

Hela 96 procent av IPCC:s och SMHI:s klimatmodeller har visat sig vara totalt fel.

• Det skulle bli fler orkaner - det blev färre.

• Isarna skulle smälta - de är nu av normal omfattning.

• Havet skulle stiga våldsamt - det gör det inte.

• Vi skulle drabbas av missväxt - jorden är 12% grönare än förr.

• Klimatskräcken har internationellt blivit en ICKE-fråga.

Östersjöns yta kommer om hundra år att ligga kvar på samma nivå som nu och allt fler börjar inse, att mer koldioxid är till större nytta än skada för oss och vår jord. De klimathysteriska övertonerna klingar av och något klimatavtal i Paris i höst är ej troligt. Klimatrådgivare, klimatgeneraler och allt vad de kallas är yrkeskategorier som inte längre behövs. Klimatsmart är den som väntar och ser vad som händer, för det blir nog inte riktigt det du tror.

Kommunens "Energi- och klimatstrategi" är nu ute på remiss. Där föreskrivs ett antal åtgärder – kosta vad det kosta vill – och det kommer att bli mycket dyrt. Beteendet är ansvarslöst. Två jordklot går det åt för att producera den bioenergi som alla jordens bilar skulle behöva. Det är en återvändsgata med grönpolitiska symbolhandlingar utan nytta som vi alla tvingas betala de höga kostnaderna för. Möjligen skulle fjärde generationens kärnkraft och termolys kunna vara framkomligt och ge syntetiskt bränsle. IPCC rekommenderar kärnkraft, men MP och C motsätter sig sådan forskning och utveckling.

Inte heller tror jag på batteridrivna bussar. När man tankar en buss/bil med dieselbränsle är flödet i slangen till tanken 20 MW. Det motsvarar vad tio vindkraftverk som de vid Blekhem kan leverera när det blåser för fullt.

Att begränsa upphandlingen att gälla endast biogasdrivna skolskjutsar med mera är ett principiellt brott mot upphandlingsförordningen. Då har man redan i offertförfrågan tagit ställning utan att ha en aning om kostnad i förhållande till nytta.

Det är nu dags för kunskap och förnuft att ta vid och städa upp efter de gröna klimathysterikernas framfart.

Okunskapen och vidskepelsen är stor och jag yrkar, det är ett medborgarförslag, att kommunen skall bjuda in allmänheten till debatt i dessa frågor.