Debatt Eftersom svensk media rapporterar sparsamt om de ryska militära aktiviteterna riktade mot Sverige finns det anledning att sammanfatta vad vi vet. Det är naturligtvis rimligt att gemene man känner till de stora dragen av vad som pågår. Icke att förglömma, det är krig i Europa 100 mil från Sverige i Ukraina. Vilket land kan bli nästa offer för en rysk offensiv, avsedd att kompensera för Putins upplevelse av den största geopolitiska katastrofen det senaste århundradet, Sovjetunionens fall.

Säpo har bekräftat ryska krigsförberedelser i Sverige, våra gränser har kränkts, och Sverige är målet för anmärkningsvärda militära övningar. De ryska militärplan som har kränkt svenskt luftrum har sannolikt gjort det för att testa den svenska flygberedskapen, som de nu vet är minimal. Något luftvärn finns inte överhuvudtaget längre längs ostkusten eller på Gotland.

Ryska bombplan, vilka normalt bär kärnvapen, har övat inflygning mot Sverige. Det är kanske första gången du som läsare får den informationen. Sådan fakta når oss sällan i rikstäckande media, även då det är bekräftat i öppna källor.

I och med att få detaljer om den bekräftade ubåtskränkningen i oktober har offentliggjorts, kan vi inte med säkerhet säga att det var en rysk ubåt. En trovärdig iakttagelse av en ubåt har gjorts därefter. Men någon definitiv slutsats kan inte dras. Försvarets resurser för att snabbt och med kraft vara på plats efter en observation är ringa.

De ryska övningarna på andra sidan Östersjön har varit påfallande hotfulla. I detta nu pågår en övning i Östersjön som omfattar 50 ryska fartyg, vilket kan innebär den totala Östersjöflottan. Civil trafik över Kaliningrad är förbjuden.

Under den så kallade ryska adventen, en mycket omfattande övning i Kaliningrad i början av december, gick rysk militär från vilande beredskap till full kapacitet för anfall på bara två dygn. 9000 soldater, 250 pansarskyttefordon, samt stridsvagnar, 100 artilleripjäser, 55 örlogsfartyg och 41 flygfarkoster deltog. Och en luftburen brigad och en markrobotbrigad transporterades till Kaliningrad under övningen. Övningen: landstigningsanfall mot stat i Östersjön. Enligt den polske försvarsministern var en stor del av den riktad mot Sverige.

Det finns flera bekräftade övningar mot Sverige, som kärnvapenanfall mot FRA på Lovön utanför Stockholm och den militära flygplatsen Hagshult i Småland.

Perspektiv: Många tycks, på något sätt, fortfarande tro att en svensk mobilisering av 800 000 man skulle kunna genomföras vid krigsläge. Men icke. Helt omöjligt. Varken personal eller materiel finns. Däremot max 45 000 man.

Den höjning av försvarsbudgeten som har föreslagits om fyra miljarder, skulle leda till att 1,2 procent som andel av BNP läggs på försvaret. När Alliansregeringen tillträdde 2006 låg försvarsanslaget på 1,5 procent. Kommer Sveriges politiker överens om samma nivå som då, krävs en ökning på 12 miljarder kronor. Den nivå som Nato kräver för ett inträde innebär en ökning till två procent som motsvarar en ökning på 32 miljarder kronor. Det har Örlogskpaten Niklas Wiklund förtjänstfullt redogjort för på sin blogg, Navyskipper.

Nå, vill vi ha ett fungerande försvar eller inte?