Ledare Varma gratulationer alla ni tobakskonsumenter som i riksdagsvalet lade er röst på Socialdemokraterna. Det bärande regeringspartiet är mycket tacksamt över den makt de med er hjälp förvärvat och nu kommer belöningen.

Folkhälsominister Gabriel Wikström (S) förklarar krig mot landets tobakskonsumenter i DN (18/2). Sverige ska enligt ministern vara rökfritt 2025, för folkhälsans skull. För att nå dit ämnar han gömma sig bakom Europeiska unionens tobaksdirektiv och tolka dess skrivelser så hårt det bara är möjligt.

Rökning ska förbjudas på landets alla uteserveringar. Det gäller även andra allmänna platser så som entréer, lekplatser, busskurer och sportanläggningar.

Ministerns ambitioner stannar emellertid inte där. Wikström vill även införa ett exponeringsförbud mot tobaksprodukter. Tobak måste förvaras så att de inte är synliga för konsumenterna, alltså under disk. Dessutom ska alla tobaksförpackningar göras fullständigt neutrala. Alla paket, från alla tobaksprodukter, ska säljas i förpackningar med samma intetsägande färg och typsnitt. Det ska alltså inte gå att se skillnad på vare sig sort eller fabrikat.

Notera även att ministern inte längre talar om cigaretter, utan tobak. Wikström kan här vara slarvig med begreppen, men låt oss tro mer om regeringen. Med tobak måste menas alla tobaksprodukter, det vill säga att han även inkluderar snuset. I sådana fall ska också snus gömmas under disk och folkkära dosor som General och Göteborgs rapé förlora sin design.

Maken till märkligt resonemang får man leta efter.

Om det nu är folkhälsan ministern vill främja, så är det synnerligen kontraproduktivt att angripa snuset. Hundratusentals svenskar har under årens lopp tagit prillorna till hjälp för att lämna rökningen bakom sig. Snuset är dessutom betydligt mindre skadligt än cigaretter och kan inte skada någon passivt, vilket är ett av ministerns starkaste argument för varför rökning ska förbjudas på allmän plats.

Snusets existens är hotad med ministrar som inte rakryggat försvarar svenskarnas rätt att snusa, eftersom denna rätt ständigt motarbetas av EU.

Och vad gäller själva förbudet? Må vara att ministern finner det lämpligt att förbjuda rökning utanför byggnader som är kommunalt eller statligt äga, till exempel myndigheter eller sjukhus. Men nog torde det väl vara upp till enskilda krögare att avgöra om de vill erbjuda rökfria uteserveringar eller inte? Marknaden har trots allt en utsökt förmåga att skapa tillgång när det finns efterfrågan, exempelvis på rökfria uteserveringar.

Dessutom finns det något närmast skrattretande med en del folkvaldas vilja att skydda allmänheten från hälsovådliga preparat. Människor som konsumerar tobak vet redan att det är farligt, men väljer av olika skäl att göra det ändå. Att förbise detta till synes irrationella drag hos människan är onekligen att omyndigförklara en befolkning man annars anser vara myndig rätten att rösta socialdemokrater till makten.

Det finns även anledning att stillsamt undra om det stannar vid tobaken. Wikström lyfter i sin artikel även alkohol, ohälsosam diet och otillräcklig fysisk aktivitet som särskilt påträngande folkhälsoproblem. Kan svenskarna förvänta sig ytterligare regleringar av alkoholen, införande av sockerskatt eller varför inte tvångskommenderad folkgymnastik under mandatperioden?

Frågan förtjänar ett svar, ty många är de dumheter som kan rättfärdigas i folkhälsans namn.