Lönesumman ökade under andra kvartalet med 4,1 procent i Stockholms län och 4,7 procent i Stockholms stad jämfört med kvartalet före. Det innebär en ökad tillväxt i Stockholms stad men en minskad tillväxt i länet, enligt en konjunkturrapport från kommunala Stockholm Business Region.

Arbetslösheten kan bli ett problem i framtiden, enligt Olle Zetterberg. Men i dag tycker han att tillväxten sammantaget är stabil.

Sysselsättningen ökar, men det gör även arbetslösheten. Det beror delvis på den starka befolkningsökningen. Stockholms län växte med 9 583 personer under kvartalet, varav 3 811 i Stockholms stad.