Det var 2007 som arbetsgivaravgifterna för anställda mellan 19 och 25 år sänktes med en tredjedel. Avgifterna sänktes för alla, även för unga som redan hade jobb.

Enligt rapporten blev effekten 6 000-10 000 nya jobb på kort sikt, men författarna tror att det förmodligen är en överskattning. De över 25 kan ha fått det svårare att få jobb när de ställts mot yngre.

För utlandsfödda unga märktes ingen positiv effekt.

Som en följd av reformen minskade skatteintäkterna med 10 miljarder kronor 2008. Året efter sänktes avgifterna ytterligare och utökades till att gälla även 26-åringar. Enligt rapporten går det inte att säga om det gav någon effekt, finanskrisen gör också bedömningen svårare.

Bruttokostnaden för staten ökade till 17 miljarder kronor och det är vad regeringen räknar med även för 2013.

Som räkneexempel väger rapporten antalet nya jobb mot de minskade bruttointäkterna i avgifter för statskassan. Då blir kostnaden för varje jobb 1-1,6 miljoner. I extremfallet, för 25-åringarna, beräknas kostnaden per jobb till mellan 1,6 och 7,4 miljoner kronor. Det beror på att unga i den åldersgruppen har högre löner än yngre och dessutom jobbar mer.

Den höga kostnaden per jobb generellt beror enligt rapporten på att en stor andel av sänkningen hamnade hos unga som redan hade jobb eller som skulle ha fått jobb även utan den.

Magdalena Andersson, ekonomisk-politisk talesperson för Socialdemokraterna, är kritisk:

Pengarna skulle ha gjort mycket större nytta om de hade riktats till unga med störst behov av stöd, enligt henne.

En av de mest intressanta sakerna med rapporten är, enligt Andersson, att den visar att unga som har det svårast och står längst från arbetsmarknaden inte har gynnats av de sänkta arbetsgivaravgifterna.

Finansminister Anders Borg tycker däremot att det är en bra rapport från IFAU.

Borg passar också på att utfärda en varning.

Den värsta julklapp regeringen kunnat tänka sig när det gäller dess "havererade politik mot ungdomsarbetslösheten", kommenterar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.

LO:s "enda ödmjuka förhoppning" är att regeringen ska göra om. Det glädjande är att det finns pengar att omfördela, säger han. Det absolut viktigaste är att se till att alla de unga arbetslösa som saknar gymnasiebetyg kan skaffa sig det, annars har de ingen chans på arbetsmarknaden.