Han är en av föredragshållarna under tillväxtdagarna och kommer att ge exempel på lyckade innovationsprocesser. Bli inte förvånad om han också tar upp konkreta fall från Västervik.

- Marströms med sin ribbåt och higtech-produkter i kolfiber är ett exempel, men det finns fler.

Han nämner bland andra elbåten från Gaptec, sporken, plastbesticket från Light my Fire och nya produkter från Barracuda.

Hushållsassistenten från Ankarsrum tar han upp som exempel på en lyckad kommersialisering efter den "face up" som gjorts.

- De har lyckats bra med form, färg och design i ett vidare perspektiv. Det handlar inte längre om att produkten enbart ska ha funktionalitet, den ska också vara snygg och platsa på köksbänken. Köksmaskinerna har blivit statussymboler.

Att man också använder Sverige som varumärke i marknadsföringen är helt riktigt, menar Mike Danilovic.

- Sverige har ett gott rykte utomlands, speciellt i Asien. Made in Sweden står för kvalitet och bra design.

Mike Danilovic leder en forskargrupp i Halmstad inom innovationsrelaterade områden och studerar allt från idéernas uppkomst till dess utveckling, etablering och marknaden den ska säljas på.

- Vi är särskilt intresserade av kommersialiseringsfrågorna, hur idéerna vinner mark.

För att ta fram nya produkter krävs samverkan, både internt på förtaget, men också med kunder och leverantörer.

- Innovation är en iterativ process, alltså en återkommande process, och också en fråga om interaktion mellan olika aktörer. Jag försöker förstå dynamiken i innovationsprocesser och beskriva det iterativa och interaktiva.

Han tittar också på arbetssätter och rutinerna, hur samarbetet ser ut på ett företag.

- Ett bra företagsklimat är avgörande, det handlar inte om att ett antal chefer ska driva på, utan förmågan att ta tillvara kreativa idéer hos medarbetarna och kunderna. Det gäller att öppna upp för de anställda och få idéer att blomma ut och växa.

Detta gäller både för små och stora företag, var sig de är högteknologiska eller renodlade industriföretag med få produkter.

- Många innovationer misslyckas eftersom marknaden och kommersialiseringsfrågorna inte beaktas i tillräckligt hög grad. Företagen interagerar alldeles för lite med brukarna av deras produkter och saknar tillräckligt väl utvecklade processer för att ta vara på kundernas erfarenheter, synpunkter, önskemål och behov.