Sjöfartsverkets m/s Fyrbjörn ligger stadigt landförtöjd, med sitt grundgående akterskepp pressat direkt mot berget, i en naturskön vik på den nordöstra sidan av Grönö i Västerviks skärgård. Här byggs just nu en ny fyr.
Via en landgång kan virke, armeringsjärn, elektronik och allt annat köras direkt upp på berget. Senare ska Fyrbjörn in till ro/ro-rampen i Lucernahamnen och ta ombord en stor betongbil som direkt från fartyget pumpar betongen upp till det nya fyrfundament som håller på att byggas.
- När den nya inseglingsfarleden till Västervik nu blir djupare och bredare bygger vi en helt ny fyr på Grönö, så att enslinjen med nedre Tallskärshålet blir korrekt, säger Fyrbjörns befälhavare Johan Färnstrand.

Samtidigt bilar m/s Fyrbjörns mannar bort två gamla fyrar på platsen. Ja, faktiskt tre stycken, eftersom även ett gammalt fyrfundament står kvar på platsen.
- Fyrbjörn utför främst byggnadsunderhåll åt Sjöfartsverket. Många fyrar blästras och nymålas av oss. Fyrarna besiktas var fjärde år, och utifrån hur besiktningsprotokollen ser ut åtgärdar vi sedan fyrar och Sjöfartsverkets övriga byggnader.

Den nya fyren på Grönö drivs med hjälp av solceller, vilka dagtid laddar ett batteri av parallellkopplade ackumulatorer.
- Mest elström krävs vintertid när solen knappt visar sig och dygnets mörka timmar är många. Då gäller det att fyren har en väl tilltagen batterikapacitet, säger styrman Andreas Karlsson och plockar ur solceller ur stora kartonger.

Artikelbild

| En gigantiskt hydraulkran finns ombord på m/s Fyrbjörn. Direkt från fartygets däck lyfts föremål på uppp till 1,8 ton upp till 36 meter in på land.

Fyrbjörns gigantiska hydraulkran imponerar. Den kan med maximal utliggning på 36 meter ändå lyfta 1,8 ton och kommer nu väl till pass när tunga föremål lyfts direkt från fartygets arbetsdäck, till fyrbygget långt upp på berget.
- Det är på grund av hydraulkranen man byggt Fyrbjörn som en katamaran. Då kränger fartyget ytterst lite även vid riktigt tunga lyft, säger Johan Färnstrand.

Förutom fyren på Grönö (givetvis med grönt sken) ska Fyrbjörn de närmaste veckorna bygga även tre nya kummel, som yttre markeringar längs den nya inseglingsleden till Västervik. Två vid farledssvängen strax norr om Borgö och en norr om Marsholmen.

De senaste åren har det blivit många fyrbyggen för Fyrbjörn. Bland annat byggde man alla fyrar i Bråviken, längs hela nya farleden in till Norrköping.
- Vi har varit i Västervik sedan i tisdags och haft toppenväder hela tiden, säger Fyrbjörns besättning som inte verkar ha hört hur vädret ska bli på söndag.

Någon risk för skörbjugg finns inte ombord. I en stor blomlåda på järnräcket utanför bryggan odlar man egna grönsaker i form av dill, persilja, morötter och annat. För att säkerställa även mannarnas kondition står ett flitigt använt löpband inne på bryggan.
- Även om det ofta blir långa arbetsdagar så tycker vi alla ombord att vi har rena drömjobbet, säger snickaren Leif Eriksson och byggaren Jan-Olof Hansson som avslöjar att man på kvällarna ibland också drar upp en och annan fin fisk att steka i kabyssen.