Det spelades en singeltävling nio håls poängbogey och 91 personer kom till start.

Alla intäkter – startavgifter och greenfee gick oavkortat till Cancerfonden. Det fanns tillägg om någon av spelarna hamnade i något hinder så kostade det 20 krono. Detta kunde man försäkra sig mot med en avgift på 50 kronor. Närmast hål kostade 20 kronor att vara med på.

Det fanns också ”Gissa antalet peggar” och tipspromenad.

Även intäkterna från dagens minigolfare gick till Cancerfonden och givetvis kunde det lämnas frivilliga bidrag.

Under hela dagen fick arrangörerna nära 27 000 kronor och dessutom lämnade damgolfen en check på 4 100 kronor. Till detta kommer så småningom även ett bidrag från herrgolfen, som fortsätter spela och samla in så länge banan är öppen.