Det fanns visserligen en plan B, men den var knappast realistisk medger Klarin.

Nu är VM-verksamheten tryggad tre år framåt.