Västerviks FF arrangerade Västervikscupen mellan 2005 och 2010 och var då en tvådagarscup. Nu gör alltså VFF ett nytt försök att få fart på turneringen, men den här gången blir det bara spel över en dag där alla matcherna kommer att spelas på Karstorpsgärdet.

Cupen kommer att spelas i fyra klasser: pojkar 11 och pojkar 13 år samt flickor 12 och flickor 14 år. Man kommer att spela med sju-, nio- och elvamannalag. I de två äldsta ålderklasserna kommer det bli finalspel medan i de två yngsta klasserna kommer lagen endast spela gruppspel.

Totalt har 27 lag anmält sig. Arrangerande VFF kommer till start med åtta lag och IFK Västervik ställer upp med tre lag.

– Vi har använt pengar till Västervikscupen från Anders Jonssons minnesfond. Pengar som allmänheten skänkt i samband med hans bortgång 2013. Minnesfonden är avsedd för att gynna ungdomsverksamheten i VFF. Det är fem år sedan Anders gick bort. Vi tycker att det känns mycket bra att lite pengar nu kommer till användning genom Västervikscupen. Detta är ju naturligtvis förankrat med Anders närmaste familj, säger Carolina Lindvall, som ingår i arrangörsstaben.