Det handlar inte om någon ny extraordniär förfrågan utan det årliga marknadsföringsbidrag klubbar kan ansöka om. Klubben har delegerat till Upplevelseinstitutet (ett konsultbolag) att mäta hur mycket VIK nämnts i media under tiden 1/3 2018 till siste februari 2019 i samband medrepresentationslagets matcher.

Upplevelseinstitutet kom fram till att antalet artiklar var 9 279, som har blivit lästa 147 183 968 gånger. Det ger ett genomsnitt av 50 000 läsare per artikel. Om Västerviks kommun skulle välja att köpa annonser för marknadsföring av kommunen som skulle nå den publiken, skulle det kosta kommunen drygt 65 miljoner kronor skriver klubben i sin ansökan.

Under samma period nämndes VIK 101 gånger i olika TV-inslag. Det nådde drygt 11.9 miljoner tittare.

Vidare skriver klubben i sin ansökan att "det är en viktig exponering för kommunen då Västervik omnämns under perioder då kommunens namn inte nämns i så stor utsträckning.".

I ansökan framkommer också att VIK menar att klubben bidrar till ett bättre och attraktivare Västervik utanför isen. VIk ansöker man ett marknadsföringsbidrag från Västervik kommun på 800 000 kronor och ärendet kommer att behandlas inom den närmaste månaden.