I mars friades Västerviksbon i tingsrätten. Det han stod åtalad för var ett fall av grov våldtäkt mot barn och två fall av sexuellt ofredande. Totalt var det tre målsägare som samtliga var under 15 år när händelserna skulle ha ägt rum hemma hos mannen.

Vid genomgång av bevisning och förhör anser hovrätten att flickan som anklagat mannen för våldtäkt gett ett sakligt och nyanserat intryck och de har uppfattat henne som trovärdig. Men det finns brister i gennes berättelse. Hon har inte kunnat lämna konkreta uppgifter om någon av händelserna och hon har inte kunnat säga när de skulle ha inträffat. Hovrätten skriver att flickans uppgifter och den övriga utredningen talar för att hon utsatts för sexuella övergrepp, men att bevisningen inte är tillräckligt stark för att fälla mannen.

Inte heller i fallen med de sexuella ofredandena räcker bevisningen till. Hovrätten anser att tingsrätten gjort en korrekt bedömning och fastställer deras friande dom.